Kategoriler

Klordioksit Dezenfektan

Fiyat
59,00 TL
05324721405
Numaralı satış / destek hattımızı arayarak ürün hakkında bilgi alabilir veya

iletişim formunu doldurarak size geri dönüş yapmamızı talep edebilirsiniz.

İletişim Formu
Stokta
Yok

Sağlık sektörü ve Hastane hijyeni

Kullanım Alanları:

Ameliyathane dezenfeksiyonu, Morg, Otopsi dezenfeksiyonu, Yer ve yüzeylerin Dezenfeksiyonu, Araç gereç ve ekipman dezenfeksiyonu, Diş hekimliği ve ekipmanları dezenfeksiyonu, Tüm su sistemleri dezenfeksiyonu alanlarında güvenle kullanabilirsiniz.

Sağlık sektörü ve Hastane hijyeni

Stabil likit Klordioksit) sağlık sektörü için kolay kullanımlı, güvenli, ekolojik, düşük oranlarda bile etki gücü yüksek, hızlı ve geniş etki spektrumlu yeni nesil dezenfektandır. Hastaneler, poliklinikler, özel muayeneler, sağlık ocakları devamlı mikroorganizmalara ve hastalık yapıcı faktörlerle karşı karşıyadır.

Sağlık hizmeti veren bu yerler steril koşullarda çalışmak zorundadırlar. Klordioksit hızlı, kalıcı dezenfeksiyon ile geniş etki spektrumu sayesinde temas ettiği yüzeylerde steril bir ortam oluşturur. Mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek veya yok etmek için doğru dezenfektanlar ile sterilizasyon işlemlerinin yapılması hastanelerde etkili infeksiyon kontrolü sağlar.

Teşhis ve tedavi amaçlı tekrar kullanılan araçlarda kros enfeksiyonu önleyecek işlemlerin yapılması şarttır. Tıbbi araç gereçlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonundaki yetersizlik ekstra tedavi harcamalarına, hastalarda morbidite hatta mortaliteye neden olduğu gibi sterilizasyon/dezenfeksiyon konularındaki gereksiz işlemlerin aynı zamanda hastane giderlerini de arttıracağı unutulmamalıdır.

Tüm su sistemlerin dezenfeksiyonunda, Klima ve hava dezenfeksiyonunda, WC, lavabo, küvet ve banyolarda, Hasta odaları, morg, otopsi odaları, ameliyathaneler, Laboratuarlar ve koridor dezenfeksiyonunda, Hasta yatakları, etejerler, yemek masası, hemşire deskleri, Mutfak, gıda depoları, yiyecek hazırlanan tezgahlar, bebek biberonları, emzikler, Ördekler, sürgüler, plastik anestezi malzemeleri, Vücut sıvı atıkları, kan ve serum döküntüleri, Kirli ve enfekte olmuş çamaşırlar, çarşaflar, Temizlik bezleri ve paspaslar, Hasta nakil araçları, acil yardım otoları, sedyeler, ambulanslar, Diş hekimliği masa ve ekipman yüzeylerinde, El ve cilt temasının olduğu tüm yüzeyler, Bütün yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır.

Tarım ve Hayvancılık Uygulamaları
Kullanım Alanları:

Tüm su sistemleri dezenfeksiyonu, Hayvancılık yetiştirme alanları dezenfeksiyonu, Kanatlı üretim çiftlikleri dezenfeksiyonu, Beyaz et - kırmızı et uygulamaları dezenfeksiyonu, Kesimhanelerde dezenfeksiyon, Süt fabrikaları dezenfeksiyonu, Sulama sistemleri dezenfeksiyonu alanlarında güvenle kullanabilirsiniz.

Beyaz Et ve Uygulamalarında

Stabil likit Klordioksit) bakteriler, küf, maya ve virüsler üzerinde öldürücü etkiye sahip antimikrobiyal bir ajandır. A.B.D ve Avrupa ülkelerinde içme sularının dezenfeksiyonunda klor ve sodyum kloritler gibi kanserojen kimyasalların yerine kullanılmaya başlanmıştır Sanitime(Stabil likit Klordioksit) düşük konsantrasyonlarda yüksek etkili, tatsız ve kokusuz bir maddedir. Klorofenollere dönüşmemesi, çok geniş pH aralıklarında bakteri, fungus, alg ve biofilmlere karşı yüksek etki göstermesi, kloramin ve trihalometanların (THMs) AOX oluşumuna neden olabilecek bazı maddelerle ve amonyakla reaksiyona girmemesi gibi özellikleri nedeniyle hipoklorit ve türevleri ile kıyaslandığında avantajlı duruma geçmektedir. Ayrıca Stabil likit Klordioksit) su kaynaklı parazitlerden klora dayanıklı Giardia ve Cryptosporidium’a karşı da etkili bir maddedir. İçme sularının dezenfeksiyonunda sulandırılmış klor çözeltilerinin kullanımı durumunda trihalometanlar ve bazı reaksiyon ürünlerinin oluşması nedeniyle içme sularında kullanılabilecek alternatif dezefektanlara ihtiyaç duyulmuştur.

Sularda klordioksit kullanımında trihalometanlar ya çok az miktarda oluşmakta, yada hiç oluşmamaktadır. Stabil likit Klordioksit) alkali ortamlardan ve organik maddelerden olumsuz yönde etkilenmediği için gıda sanayinde’de başarı ile kullanılmaktadır. Stabil likit Klordioksit) tavuk, koyun , keçi ve sığır karkaslarının soğutma sularında mikrobiyal popülasyonun azaltılması amacıyla kullanılmaktadır. Kanatlı ve Sığır karkaslarında Stabil likit Klordioksit) uygulamasıyla karkasların raf ömrünü uzattığı ve Salmonella’ yı büyük ölçüde yok ettiği laboratuvar raporları ile ispatlanmıştır . Sanitime(Stabil likit Klordioksit) sulandırılmış klor çözeltilerine kıyasla Listeria monocytogenes üzerinde de daha fazla oranda öldürücü etkiye sahiptir. Elde edilen mikrobiyolojik bulguların sonucunda Sanitime(Stabil likit Klordioksit) su ürünlerinde, kırmızı ve beyaz etlerde, tazeliğin korunması ve raf ömrünün uzatılmasında işleme tesislerinde yardımcı bir ajan olarak kullanılmaktadır.

A.B.D Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tavuk karkaslarının daldırıldığı soğutma sularında 1996 yılına kadar klor kullanımını önermiş, son yıllarda ise aynı amaçla Sanitime(Stabil likit Klordioksit) kullanımına izin vermiştir . Böylelikle ürünlerin marketlerdeki raf ömrünü 5-10 gün uzattığı ispatlanmıştır. Uygulama Dozajları: Tavuk karkasları ile ilgili en uygun uygulama daldırma metodudur .Ton/50 ppm’lik hazırlanan Sanitime(Stabil likit Klordioksit) solüsyonuna tavuk karkasları 3-5 dakika arası daldırılmalıdır. Solüsyon işleme sırasında minimum 10 ppm olacak şekilde kontrol edilmelidir,10 ppm Sanitime(Stabil likit Klordioksit)’lı solüsyon stabil halde dozlama yapılmalıdır. Yapılan çalışmalarda Sanitime(Stabil likit Klordioksit) in deniz sularında ve su ürünlerinde yaygın şekilde rastlanan Vibrio parahaemolyticus üzerinde de etkili bir antimikrobiyal ajan olduğu saptanmıştır. Çalışmalarda mililitrede yaklaşık 104 Sanitime(Stabil likit Klordioksit) solüsyonundaki mikroorganizma sayısının 100 ppm ve 200 ppm düzeyinde klordioksit kullanımında saptanabilir düzeyin altına düştüğü bildirilmiştir.

Gıda sektörü ve hayvan yetiştirme çiftlikleri

Modern yoğun tarım içinde büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliği bulaşıcı hastalıkların yayılmasını her zamankinden daha hızlı ve önemli hale getirmiştir. Bu da hayvan barınaklarındaki koşulların verimliliğini çok ciddi olarak etkilemektedir. Örneğin çiftlik içinde bulunan havada amonyak, hidrojen sülfür ve diğer zararlı gaz konsantrasyonu hayvanların bronşit, larenjit ve diğer bir takım hastalıklar ile enfekte olmasını kolaylaştırmaktadır. Hayvancılık yetiştirme alanlarının, düzenli olarak ortamda yaşayan patojen ve mikroorganizmaların dezenfeksiyonu ve kokuların ayrıştırılması ile zararlı gazları en aza indirmek için etkili oksidasyonyapılması gereklidir.

Bu nedenle hayvan hastalıklarının önlenmesinde hastalıklar baş göstermeden, işin başında bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını ve yayılmasını kontrol etmek amaçlı dezenfeksiyon çok önemlidir. Ayak ve ağız hastalığı (Şap) gibi büyük salgınlar maddi kayıplara neden olabilir ancak daha büyük maddi kayıplar salgınlardan başka kötü hijyenin sebep olduğu hastalıklar ile zayıf büyüme performansının neden olduğu kronik kayıplarda yetiştiricileri önemli ölçüde etkilemektedir.

Stabil likit Klordioksit), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) taafından A1 - düzey dezenfektan olarak onaylanmıştır. Bu, insanlar, hayvanlar ve çevre için zararsız, hızlı etkisi ile tüm virüs ve bakteriler için geniş spektrumlu etkinliğe sahip, mikroorganizmalar tarafından bağışıklık geliştirilemeyen, bakteri sporlarını öldürebilen dezenfektandır.

Stabil likit Klordioksit) kullanımı kolay bir dezenfeksiyon ürünü olmakla beraber aynı zamanda koku önlemekte de en iyi seçimdir. Hayvan 0yetiştiriciliğinde kullanılan içme suyu genellikle tedavi edilmemiştir ve bir dizi kaynaklardan gelen kirliliklere maruz kalır.

Güvenli kaynak olarak şebekeden temiz su verdiğinizde bu su bile ideal koşullar altında bir kaç gün saklanabilir.Birçok çiftlikte kuyu suyu kullanılmaktadır. Bu kaynaklar uygun bir şekilde tedavi edildiğinde ucuz ve güvenilir olabilirler. Hayvancılıkta hastalık kontrol ve önleme faaliyetleri, genç hayvan popülasyonunun genel performansında muazzam bir fark yaratabilir. Tedavi edilmemiş su kaynakları ve açık su yalakları fekal kontaminasyon ile patojenlere giriş yolu açabilir. Buzağılama yerleri özellikle yaz aylarında sıcaklık ve nemden ötürü bakteriler için bir üreme zemini yaratır. Sanitime(Stabil likit Klordioksit), bakteriyel kontaminasyonu ortadan kaldırmak için bu alanlarda etkili bir şekilde uygulanabilir. Stabil likit Klordioksit sanitimekullanımında özellikle amonyak gazını okside ettiği için buzağıdaki stresi kaldırarak genel büyüme performansını pozitif yönde etkilemektedir.

Hayvan çiftliklerinde Sanitime Uygulamaları

 

 • Hayvan barınaklarına ait genel alanlarda koku giderme ve dezenfeksiyon
 • Hayvan içme suyu sistemlerinde oluşan biyofilmin kaldırılması
 • Hayvan ayak havuzları
 • buzağı kulübeleri dezenfeksiyonu
 • Dışkı ve pis su birikintilerinin dezenfeksiyonu
 • Salgın hastalık alanlarının dezenfeksiyonu
 • Yataklık malzemesi dezenfeksiyonu
 • Personel kıyafet, gözlük, eldiven, alet ve ekipman dezenfeksiyonu
 • Su ve proses suyu dezenfeksiyonu
 • Borular, tanklar ve CIP sistemleri dezenfeksiyonu
 • Dolum makinaları ve kafaları,konveyörler ile diğer ekipmanların dezenfeksiyonu
 • Ulaşım ve taşıma araçlarının dezenfeksiyonu
 • Tesis içi ve soğuk hava depolarının dezenfeksiyonu
 • Ahır veya tesis girişi personel ayak, ayakkabı ve çizme dezenfeksiyonu

 

Kanatlı üretim çiftliklerinde Sanitime Stabil likit Klordioksit

Kanatlılarda gelişim süreci ortalama 35-45 gündür. Bu süre sonunda tavuk ağırlığı yaklaşık 1.2001.600 gr arasındadır. Stabil likit Klordioksit) kullanımı ile sudaki mikrobiyolojik oluşumların önüne geçip, biyofilm oluşmasını engeller,mevcut biyofilm tabakasınıda zamanla yok eder ve hayvanlar için sağlıklı bir içme suyu sağlanmış olur. Ayrıca bakterisiz ve temiz su hayvanlarda rahat beslenmeye olanak verir ve yeme isteğini ve yemden yararlanma oranını arttırır. Bu nedenle Sanitime(Stabil likit Klordioksit) Tavuk ağırlıklarında % 2-4 artış sağlar. Böylelikle gelişim süreci 40 güne düşürülebilmektedir. Ayrıca Yumurtacı kümeslerde de % 2-4 arası ölüm oranında düşüş tespit edilmiştir.

Kanatlı üretim çiftliklerinde Sanitime Stabil likit Klordioksit

KANATLI ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNDE Sanitime(Stabil likit Klordioksit) KULLANIMI Kanatlılarda gelişim süreci ortalama 35-45 gündür. Bu süre sonunda tavuk ağırlığı yaklaşık 1.200-1.600 gr arasındadır. Klordioksit) kullanımı ile sudaki mikrobiyolojik oluşumların önüne geçip, biyofilm oluşmasını engeller,mevcut biyofilm tabakasınıda zamanla yok eder ve hayvanlar için sağlıklı bir içme suyu sağlanmış olur. Ayrıca bakterisiz ve temiz su hayvanlarda rahat beslenmeye olanak verir ve yeme isteğini ve yemden yararlanma oranını arttırır. Bu nedenle Sanitime(Stabil likit Klordioksit) klordioksit Tavuk ağırlıklarında % 2-4 artış sağlar. Böylelikle gelişim süreci 40 güne düşürülebilmektedir. Ayrıca kümeslerde % 2-4 arası ölüm oranında düşüş tespit edilmiştir. Kullanım dozajı: 1 ton suya 20 ml Sanitime(Stabil likit Klordioksit) dozaj pompası ile verilmelidir.

Kesimhanelerde Sanitime Uygulamaları

Klordioksit) kullanım alanları bakımından son derece geniş bir yelpazeye sahiptir. Suyun kullanıldığı her yerde güvenle kullanıldığı gibi, ekonomik ve çevresel faktörler dikkate alındığında diğer seçeneklerden daha güvenlidir. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) kanatlı işlemelerinde başarılı şekilde kullanılmaktadır. Suyun bulunduğu her yerde fazladan herhangi bir cihaza gerek kalmadan sadece dozaj pompası ile istenilen sıhhî kaliteye ulaşılmasını sağlar. Böylece kesimhanelerde güvenli bir üretimle birlikte raf ömrü uzatmakta yüksek etki sağlar. Sanitime uygulama noktaları: Genel kullanım suyu Haşlama Kazanları Tüy yolma İç çıkarma Karkasa sprey Hava Soğutma Karkas yıkama Bant temizliği Kullanım miktarı hesaplanırken kontaminasyon düzeyi, su ve su hattının yapısı dikkate alınmalıdır. Nihai amaç bakiye Sanitime(Stabil likit Klordioksit) 0.5-1 ppm olmasıdır.
Kullanım Miktarları:

 • Haşlama Kazanları 1000 litre için 500 ml stabil klordioksit. Kalıcı koruma için 1 ppm bakiye Sanitime(Stabil likit Klordioksit) yeterlidir.
 • İç alma ve tüy yolma sularının dezenfeksiyonu: Kontaminasyon seviyesine bağlı olarak bakiye değer 1 ppm çıkacak şekilde 1 ton suya 500 ml kullanılabilir.
 • Karkaslarda püskürtme için 1000 litre için 250-500ml kullanıldığı takdirde uzun 0.5-1 ppm bakiye stabil klordioksit (sanitime) olacaktır. Genel kullanım suyunda, Taşıyıcı bant temizliğinde 150-250 ml/ton su

 

Süt Fabrikalarında Sanitime uygulamaları

Süt ötrofik bir malzemedir ve üretim süreçlerinde mikrobiyal kontaminasyona karşı savunmasızdır. Bu nedenle uygun bir dezenfektan seçmek çok önemlidir. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) ile sterilizasyon diğer dezenfektanlara göre çok daha etkilidir. İnsan, hayvan ve çevre dostudur, süt ürünleri ya da besin içeriğine zarar vermez. Klordioksit 50 yılı aşkın süredir özellikle gelişmiş ülkelerde bulunan gıda işleme tesislerine ait her türlü dezenfeksiyon işlerinde güvenle kullanılmaktadır. Sanitime(Stabil likit Klordioksit), süt, keçi sütü, kısrak sütü ve diğer sıvı süt kategorisinde, sulandırılmış süt, tablet, süt yağı, peynir, laktoz, peynir altı suyu tozu, peynir altı suyu protein vb. dondurma ve süt kazein gibi süt ürünleri üretim sürecinde dezenfektan olarak uygulanabilir. Durulama gerektirmediği için; Tüm gıda ile temas eden yüzeylerde FDA ve USDA D2, Dolaylı gıda teması USDA G5, Direkt gıda ile temasında USDA 3D den onaylıdır. Kapalı Sistemlerde sanitime Uygulamaları (Plakalı pastorizasyon, soğutucu, separatör, süt boruları) * 15 dakika 75 C `lik sıcak su ile durulama * 15 dakika %1,5-2 lik 75 C deki kostikli su sistemi dolaştırılır. Kostiğin pH`ı 12 olmalıdır. * Sıcak su ile durulama 15 dakika * 15 dakika % 0,5 -1 `lik 70 C `lik HNO3 sisteme verilir. * Nitrik asitin pH ı 1-2 olmalıdır. * 15 dakika %0,1 `lik ClO2 ile 50 C sıcak su ile durulama yapılır. * 50C su ile kalıntılar temizlenir.

Tarım sektörü Sanitime uygulamaları

Tarım alanında kullanılması ile ilgili birçok uygulama ve araştırmalar yaptık. Araştırmanın hedefi; tarımda kullanılan suların kalitesinin arttırılması, açık ve kapalı tarım alanlarındaki bitkilerde oluşan bakteriyel ve fungal hastalıkların kontrol altına alınması ve verimde artış gözlenmesidir. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) kullanıldığında, birçok sebze ve meyve ürünlerinde %10 - %40’lara varan oranlarda verimde artış gözlenmiştir. Verimdeki bu artış yeşil sebzelerde çok daha gözle görünür bir şekilde olmuştur. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) ülkemizin büyük bir bölümünde hâkim olan alkali toprak yapısının düzeltilmesine de yardımcı olmaktadır.

Günümüzde kullanılan birçok kimyasal ve organik gübreler, toprak pH’sının 7’den yüksek olduğu alkali topraklarda etki sağlayamamaktadır. Ama Sanitime(Stabil likit Klordioksit) toprak pH’sından etkilenmemekte ve ayrıca toprak pH’nın düşmesini sağlamaktadır. Sebzelerde fide dikiminden 1 hafta sonra uygulanan Sanitime(Stabil likit Klordioksit), o dönemde fidelerde oluşan Rhizoctania, Fusarium, Phythium, Alternaria gibi hastalıkları kontrol altına almıştır. Bu arada toprağa hiçbir kimyasal uygulanmamıştır. Sanitime(Stabil likit Klordioksit), sebzelerde ve meyve ağaçlarında görülen Nematot hastalığında da çok başarılı (%60-70 oranında) olmuştur. Bir hafta gibi bir sürede sebzelerde görülen Nematot hastalığının durduğu ve kök gelişiminin devam ettiği görülmüştür.Sebzelerde meydana gelen Fusarium hastalığı bitkilere çok zarar vermektedir ve kontrol altına almak oldukça güçtür. Kontrol altına almak için çok çeşitli kimyasallar uygulanmaktadır. İlk dikimden itibaren uygulanan Sanitime(Stabil likit Klordioksit), Fusariumu kontrol altına almakta ve hastalık oluşmamaktadır. Sanitime(Stabil likit Klordioksit); bitkilerde görülen her türlü mantar ve bakterilerden kaynaklı hastalıkların tedavisinde çok iyi sonuçlar vermektedir. Kalıntı bırakmamakta ve fitotoksisite oluşturmamaktadır. Dolayısıyla ihracat sorunu yaşanmamaktadır. Organik tarımda kalıntı bırakma ihtimali nedeniyle diğer kimyasalların kullanılamaması sonucu Sanitime(Stabil likit Klordioksit)’in kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır. Birçok bitkide meydana gelen: Külleme, Alternaria, Botrythis, Mildiyo vb. hastalıklarda önceden korumak amacıyla uygulanan Sanitime(Stabil likit Klordioksit) tam koruma sağlamıştır.Narenciyelerde görülen uç kurumaları ve etek çürüklüklerinde uygulanan Sanitime(Stabil likit Klordioksit), hem tedavi etmiş hem de bitkiyi hastalıktan korumuştur.Çiçekçilik sektöründe kullanılan Sanitime(Stabil likit Klordioksit), çiçeklerde mantar ve bakterilerden kaynaklı hastalıkları kontrol altına almıştır.

Ayrıca çiçeklerde vazo ömrünü uzatmak için Klordioksit kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır.Özellikle solarizasyon döneminde toprak ıslahında Sanitime(Stabil likit Klordioksit) %95 etkilidir. Sulama kanallarında, borularda ve damlama hortumlarında oluşan mikrobiyolojik kalıntıyı yok eder, biyofilmi öldürür, damlamalarda oluşan tıkanmaları önler ve uzun süreli etki sağlar. Sularda birçok hastalığa neden olabilecek mikroorganizmaları öldürür ve ürün kalitesini arttırır. Mükemmel bir bakterisit, spor öldürücü, virüs öldürücü ve yosun önleyicidir. Tarım alanlarında ve seralarda kullanılacak suların dinlendirildiği depolarda oluşan biyofilm tabakası, mantar, bakteri, virüs, yosun, mikroorganizma gibi mahsulün kalite ve yapısını bozacak maddi kayıplara yol açar. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) kullanılması su sistemlerine ait depo ve borularda biyofilm oluşumunu önleyerek ürün kalitesi ve verim artışı sağlanır.Organik tarımda rezüdü ve fitotoksisite olmaması önemlidir. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) organik tarımda en etkili dezenfektandır. İhracatçılarda, ihracat ürünlerinin yola dayanıklılığı çok önemlidir. Üstten Sanitime(Stabil likit Klordioksit) pülverize edildiğinde yola dayanıklılık süresi artar.Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde ekonomik zarara neden olan %80-85 bakteriyel ve fungal hastalık etkeni vardır. Gerekli mücadele çalışmaları yapıldığında bu zararlılardan meydana gelen ürün kaybı %30-35 civarındadır. Bu zarar bazı yıllar zararlının tür ve yoğunluğuna bağlı olarak %100 e kadar çıkabilir, kimyasal mücadele yaparken insan sağlığı çevre ve biyolojik dengenin ön plana çıkması gerekmektedir. Bunun içinde yapılan mücadele groekosisterde zarar vermemesi lazımdır.Hastalıklarda kullanılan kimyasalların yanlış kullanılması bitkilerde fitotoksisite, etkisiz tarımsal ürünlerde kalıntı ile iç ve dış pazarlarda problemlerin yaşanmasına sebep olmaktadır. İştebu sebepten dolayı tarımda Sanitime(Stabil likit Klordioksit) gibi bir dezenfektan kullanılması ön plana çıkmıştır.

 

 
Havale / EFT
59,00 TL
İLGİLİ ÜRÜNLER
UA-30783905-1